Notariusz w ramach swojej działalności oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

ZESPÓŁ

Fachową obsługę gwarantują notariusz oraz zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, z wieloletnim doświadczeniem – kompetentni i zdeterminowani, aby usługi prawnicze, które świadczymy charakteryzowały się najwyższymi standardami, tak merytorycznie, jak i w kontekście kultury i troski o zadowolenie klientów, gotowi udzielić Państwu informacji na temat planowanych czynności, kosztów, niezbędnych dokumentów oraz wszelkich innych aspektów dotyczących praktyki notarialnej.

Notariusz Iwona Frajd

Notariusz w ramach swojej działalności oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.


ZESPÓŁ

Fachową obsługę gwarantują notariusze oraz zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, z wieloletnim doświadczeniem – kompetentni i zdeterminowani, aby usługi prawnicze, które świadczymy charakteryzowały się najwyższymi standardami, tak merytorycznie, jak i w kontekście kultury i troski o zadowolenie klientów, gotowi udzielić Państwu informacji na temat planowanych czynności, kosztów, niezbędnych dokumentów oraz wszelkich innych aspektów dotyczących praktyki notarialnej.

Notariusz Iwona Frajd

Notariusz Maciej Górecki

Aneta Pietrzak


Wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji związanych z dokonywanymi czynnościami notariusz udziela bezpłatnie.


CZYNNOŚCI

Czynności notarialne odbywają się w siedzibie kancelarii.
W uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta – po wcześniejszym ustaleniu z notariuszem.
W kancelarii możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych oraz uzyskanie bezpłatnych informacji związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.
W szczególności w kancelarii dokonywane/sporządzane są:CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁEK
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU MAJĄTKOWYCH STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH
PROTOKOŁY
POŚWIADCZENIA
PEŁNOMOCNICTWA
PROJEKTY AKTÓW NOTARIALNYCH


DOKUMENTY

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
TESTAMENT
PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
PRZYDATNE INFORMACJE

OPŁATY I PODATKI

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią, telefoniczny, bądź mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią.Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) oraz opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.


LOKALIZACJA

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Armii Krajowej 6, na parterze budynku, z tyłu budynku znajduje się parking dla klientów kancelarii.
ADRESul. Armii Krajowej 6/1
49-300 Brzegtel. 77 444 20 90, 77 544 52 70
kancelaria@frajd.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10:00–17:00
wtorek 09:00–16:00
środa 09:00–16:00
czwartek 09:00–16:00
piątek 09:00–15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte


Aneta Pietrzak

[/av_section]

Wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji związanych z dokonywanymi czynnościami notariusz udziela bezpłatnie.

CZYNNOŚCI

Czynności notarialne odbywają się w siedzibie kancelarii.
W uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta – po wcześniejszym ustaleniu z notariuszem.
W kancelarii możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych oraz uzyskanie bezpłatnych informacji związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.
W szczególności w kancelarii dokonywane/sporządzane są:

CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁEK
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU MAJĄTKOWYCH STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKICH
PROTOKOŁY
POŚWIADCZENIA
PEŁNOMOCNICTWA
PROJEKTY AKTÓW NOTARIALNYCH

DOKUMENTY

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
TESTAMENT
PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
PRZYDATNE INFORMACJE

OPŁATY I PODATKI

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią, telefoniczny, bądź mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) oraz opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

LOKALIZACJA

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Armii Krajowej 6, na parterze budynku, z tyłu budynku znajduje się parking dla klientów kancelarii.

ADRES

ul. Armii Krajowej 6/1
49-300 Brzeg

tel. 77 444 20 90, 77 544 52 70
kancelaria@frajd.pl

[/av_textblock]

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10:00–17:00
wtorek 09:00–16:00
środa 09:00–16:00
czwartek 09:00–16:00
piątek 09:00–15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte

[/av_textblock]